Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Nhắn

Ngày đăng: 25/05/2018

Anh đi chừ đó đến nay

Dòng sông nước chảy xoáy ngày thâu đêm.

Anh đi chờ mãi vắng tin

Sớm chiều mong ngóng mười phương không về.

Anh đi đẫm nỗi tái tê,

Bao lòng đứt đoạn cùng Quê mang sầu.

Anh đi, anh ở những đâu?

Cánh chim con nhạn không cầu giao thương,

Anh đi mấy nẻo con đường,

Ngày xưa tháng cũ còn vương vấn gì?

Anh đi gõ nhịp cuồng si!

Đời buồn anh đó, biết gì không anh?

Phút giây sao nỡ tan tành

Một đời một kiếp công thành tài hoa.

Đi gần hay đã đi xa?

Đi vào huyền mộng hay là cõi âm?

Đi đâu xin nhắn một lần,

Nhắn về với cõi hồng trần quê xưa.


Bình luận