Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Niềm vui

Ngày đăng: 25/05/2018

Chúa cho con niềm vui

Khi: Trên vai, thập giá,

Và trao con nụ cười,

Khi: dòng châu lã chã.


Bình luận