Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Tiễn chân anh

Ngày đăng: 25/05/2018

Ngàn năm xa tấp cõi mờ

Tổ tiên Lạc – Việt phất cờ dựng xây.

Quê hương ta có từ rày

Rừng thiêng núi bạc, đồng lầy lúa xanh.

Cây lên qua cội đâm cành,

Đất nước mình với ngọn ngành đương lên.

Cháu con kết một lời nguyền.

Non sông quyết giữ, rừng thiên quyết bồi.

Ngàn năm đó, ngàn năm trôi.

Quê hương thắm đẹp sáng ngời vinh quang.

Bàn tay siết nối thành hàng

Bước chân kết nối thành tràn bước chân.

Không âu xa, chẳng ngại gần.

Đi tô cho thắm từng phần Quê hương.

*

*                      *

Hôm nay đây

Anh lên đường

Tiễn chân anh có cội nguồn: Tình yêu.

Trước mặt anh,

Quê hương: Nét mỹ miều.

Sau lưng anh:

Sóng vỗ,

 

Nước thủy triều đang dâng.

Trong tim anh,

Từng đợt

Nóng bừng

Máu xưa tiên tổ không ngừng chuyển lưu.

Dòng máu đỏ vinh sang cố gắng

Đem niềm vui chiến thắng về sau.

Rực nét lên, đẹp một mầu,

Tô trên chữ S, gọi giầu Quê hương.

Bàn tay anh, có mấy đường?

Bao nhiêu bắp thịt,

Bấy nhiêu trường dấn thân.

Ngại gì anh,

Đẹp vô ngần:

Bàn tay rắn chắc dành phần Quê ta.

Núi non một dãy

Ngân hà.

Reo trong tiếng vọng đường xa đường dài.

Ngước lên anh

Chí tài trai,

Quê hương còn đẹp, đẹp hoài trong anh.


Bình luận