Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Nói làm chi

Ngày đăng: 25/05/2018

Anh bảo: “ Anh yêu”. Nói làm chi!

Vì chính mắt em thấy những gì:

Trên ngai Thập Giá, ngôi cao chót

Nhiệt độ nồng say, quá cuồng si.

***

Có phải Tình yêu đòi thế đâu!

Khi lòng em lạnh như trăng thâu,

Bao nhiêu phụ bạc đem chôn cả

Vào cạnh sườn Anh, chặt, rất sâu.

***

Nhìn ngắm Anh yêu, em hổ thân.

Vì lòng em nỡ quá vong ân.

Cho tới phút này còn phải kể

Như ai xa lạ, chứ đâu gần.

***

Nhìn lên thập giá: Anh? Em? Đau.

Có lẽ hai người cùng nhói sâu!

Vì yêu, Anh đã, đành như thế.

Còn em, tội lỗi – Ôi nhiệm mầu.

***

Ôi thôi! Thập tự, chứng cho ta,

Lệ tắm, lòng này cảm xót xa.

Vì tình, quá thảm Ngôi Thiên Chúa

Nặng gánh nghiêng trời: Tội của ta.


Bình luận