Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Nếu thời gian biết nói

Ngày đăng: 25/05/2018

(dịp té Honda)

 

Ôi! Lạy Chúa, nếu thời gian biết nói,

Ắt không ngừng kêu gọi, mỗi ngày, con:

Chớ phôi pha một chút – Vì hồn

Cần chuẩn bị cho ngày về Vĩnh Cửu.

***

Mặc tang thương, mặc vui, buồn, mắc mứu,

Cho đớn đau, cho khắc khoải ê chề,

Ngước lên cao, mắt nhìn ngắm thẳng Quê

Trải trước mặt, trên bề xanh biếc đó.

***

Dù thuyền đi, thuận buồm, may xuôi gió,

Hoặc phong ba, trắc trở cuốn tay chèo,

Nhìn thật xa, con hẵng cứ mà theo,

Bên kia thẳm là bờ con đang đến.


Bình luận