Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Nhức đường gân

Ngày đăng: 25/05/2018

Tay con nhức đường gân,

Ê nhói cả tâm thần,

Ngày này qua ngày khác

Tình yêu vẫn lên cân.


Bình luận