Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Người yêu của tôi

Ngày đăng: 25/05/2018

Người yêu của tôi

Không phải cô X

Người yêu của tôi

Không phải cậu Y.

Người yêu của tôi

Không phải những gì:

Nay còn, mai mất.

Người yêu của tôi

Nghìn đời bất khuất.

Người yêu của tôi:

Thiên Chúa vĩnh tồn,

Người yêu của tôi

Nguyên lý càn khôn.

Tôi gặp được Người

Từ khi tôi có.

Bám chặt vào Người,

Không bao giờ bỏ.

Tôi ngủ, tôi thức,

Tôi đứng, tôi đi,

Bất cứ làm gì,

Trong Người hành động.

Người là sức sống,

Mạch máu con tim…


Bình luận