Tập thơ: Tập 06 Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI

Bạc

Ngày đăng: 16/06/2018

Tiền mới chui vào túi

Đã vội vã đi ra

Mặc chủ nhìn ngơ ngác

Thế nên gọi là:

Bạc.


Bình luận