Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Hồn lạnh

Ngày đăng: 25/05/2018

Thu về dệt ý gieo mơ,

Kiếp thân thi sĩ đón chờ hương lên.

Vàng rơi từng giọt bên thềm,

Tan theo cõi mộng qua miền tịch liêu…

Phớt hồng nhẹ rắc nắng chiều,

Đu đưa hồn lạnh ý phiêu phiêu buồn…


Bình luận