Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Quê hương đợi chờ

Ngày đăng: 25/05/2018

Có bao giờ

Em mơ về Quê – Hương?

Ngắm ánh hồng rơi

Trên

Luống mạ

Xanh rờn…

***

Có bao giờ

Em mơ về Quê – Hương?

Kiếm lại ngày trôi

Xa xưa

Dưới mái

Học đường…

***

Có bao giờ

Em mơ về Quê – Hương?

Mở rộng hồn bay

Rung theo

Tà áo

Trong sương…

***

Có bao giờ

Em mơ về Quê – Hương?

Đọc lại ngày thơ

Vạn dòng

Nhật ký

Yêu thương…

***

Có bao giờ

Em mơ về Quê – Hương?

Trút đổ vào đây

Chuỗi ngày

Ấm ức

Tha phương…

***

Mà sao

Em không muốn về

Quê – Hương?

Lạc bước lênh đênh

Trên vạn

Nẻo Đường!

***

Nếu em không về

Quê – Hương!

Đất Mẹ ngàn năm

Ôm bao

Mong nhớ

Tủi hờn!...


Bình luận