Tập thơ: Tập 16 VỐN LIẾNG VÀO ĐỜI

Đường thẳng

Ngày đăng: 14/06/2018

Vũ trụ biết mấy vòng tròn,

Đường ngay, đường thẳng có còn nữa không?

Đường ngay thẳng nhất từ lòng

Con ngay tới Chúa khỏi vòng “lâu la”,

Những con đường khác thì xa

Con xin ngừng lại bến phà bên ni…


Bình luận