Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Nghìn năm

Ngày đăng: 25/05/2018

Trăm năm? Còn vắng- Một nghìn năm.

Sông rền, biển động, núi băn khoăn,

Trao chưa cạn hết niềm tâm sự,

Sắc vị hương nồng của ái ân.


Bình luận