Tập thơ: Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Mỗi ngày

Ngày đăng: 25/05/2018

Mỗi ngày mở mắt ra trông,

Con hãy nhũ lòng dâng Chúa việc chi.

Nết xấu gắng chừa đi một ít.

Tập gia thêm nhân đức bù trừ

Chịu khó lên Chúa không từ…

Lòng con vui sướng nhẹ như thánh, thần.

 


Bình luận