Tập thơ: Tập 12 ĐẸP MÃI TÌNH ĐẦU

Cân

Ngày đăng: 14/06/2018

Tội con nặng một khối,

Tình Chúa gấp tỷ lần,

Hai bên cùng đặt đối

Thong thả nhấc lên cân.


Bình luận