Tập thơ

 1. 1. Tập 01 MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG
 2. 2. Tập 02 NỖI ĐAU TRÙNG HỢP
 3. 3. Tập 03 TÂM TÌNH BAY CAO
 4. 4. Tập 04 MỘT ĐỜI CA TỤNG
 5. 5. Tập 05 DỄ NHỚ, DỄ QUÊN
 6. 6. Tập 06 Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI
 7. 7. Tập 07 KHÔNG VƠI KHÔNG ĐẦY
 8. 8. Tập 08 MỘT CÕI PHÙ VÂN
 9. 9. Tập 09 THẾ GIỚI NHIỆM MẦU
 10. 10. Tập 11 MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH
 11. 11. Tập 12 ĐẸP MÃI TÌNH ĐẦU
 12. 12. Tập 13 TỪ DÒNG VƯƠNG GIẢ
 13. 13. Tập 14 ĐƯỜNG VỀ TRÊN ĐÓ
 14. 14. Tập 15 CON TIM NGỪNG ĐẬP
 15. 15. Tập 16 VỐN LIẾNG VÀO ĐỜI
 16. 16. Tập 17 ĐIỀU MONG CUỐI CÙNG
 17. 17. Tập 18 CHẲNG NHẼ KHÔNG CẦN
 18. 18. Tập 19 ĐẸP NHẤT CÁI DUYÊN
 19. 19. Tập 20 CÀN KHÔN Ý ĐẦY
 20. 20. Tập 21 THUYỀN NHỎ XUÔI DÒNG