Đôi nét về tác giả

Bút danh: Điệp Lan Đình

Sinh năm: 1943

Quê quán: Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An